O centru

Žarski je mjesto koje se nalazi u sjevernom dijelu područja Bjelasice na teritoriji opština Mojkovac i Bijelo Polje. Udaljeno je svega 12 kilometara od grada Mojkovac. Bazno područje budućeg ski centra nalazi se na 1.650 metara nadmorske visine. Žarski je poznat po visokim alpskim visoravnima i relativno blagim planinskim padinama. Na ovoj lokaciji započeta je realizacija izgradnje trećeg ski centra koji će nositi ime po samom mjestu – Žarski. Ski centar će se graditi u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju: pristupnog puta, platoa parkinga, bazne stanice, elektroenergetske i druge infrasturkturne žičare, dovoljnog broja ski staza i nabavku nužne opreme. Druga faza se odnosi na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje i akumulacionog jezera. Cjelokupan projekat izgradnje je planirano da bude gotov tokom 2022. godine, a gradi se u skladu sa PPPN za Bjelasicu i Komove.

Aktuelno

Izgradnja ski centra “Žarski” se odnosi se na sljedeće:

• Izgradnja infrastrukturnog puta - izgradjeno je 2/3 infrastrukturnog pristupnog puta, a ostatak radova je u toku;
• Izgradnja primarne elektroenergetske mreže – zaključen ugovor, radovi u toku;
• Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4 – zaključen ugovor, urađen glavni projekat;
• Izgradnja 9 km ski staza planirane kilometraže – zaključen ugovor, urađen glavni projekat;
• Izgradnja hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture – zaključen ugovor;
• Izgradnja bazne stanice koja obuhvata izgradnju: restorana, skijašnica, magacina, ekonomskih prostorija, ambulante, javnih toaleta i garaže – ugovor zaključen – završen glavni projekat.

Pregled Kapitalnog Budžeta i dužina trajanja investicije:
Procijenjena ukupna vrijednost iznosi cca 27.000.000 €, a do sada je investirano 2.000.000 €.

Prema PPPN za Bjelasicu i Komove planirano je uvezivanje ski centra “Žarski” sa ski centrom “Cmiljača” čijim objedinjavanjem će se obezbijediti ukupno 60 kilometara skijaških staza. Na ski centru “Žarski” planirana je i izgradnja baznog područija. U toku 2020. godine planirano je stavljanje u funkciju ski centra “Žarski”, a period realizacije kompletnog projekta je do i zaključno sa 2022. godinom.

Bazno područje “Žarski”:
14 hotela klasičnog tipa i 11 hotela pansionskog tipa. Bazno područje Cmiljača
Bazno područje Kolašin 1600