O centru

Torine je područje na sjeveroistočnom dijelu planine Bjelasica udaljeno 25 kilometara od grada Bijelo Polje. Buduće bazno područje se nalazi na 1.485 metara nadmorske visine. Ovo mjesto je poznato po najznačajnijem arheološkom nalazištu u Crnoj Gori – Radmanskoj klisuri, sa čuvenom zazidanom pećinom. Prostire se na površini od 1.399 hektara koju karakterišu talasasti planinski teren, omeđen na zapadu kanjonom rijeke Bistrice, a na sjeveru i istoku strmim padinama niske nadmorske visine. Na ovom lokalitetu planirana je izgradnja četvrtog ski centra – ski centar “Torine”. Ski centar će se graditi u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju: pristupnog puta, platoa parkinga, bazne stanice, elektroenergetske i druge infrasturkturne žičare, dovoljnog broja ski staza kao i nabavke nužne opreme. Druga faza se odnosi na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje i akumulacionog jezera. Cjelokupan projekat izgradnje je planirano da bude gotov tokom 2022. godine, a gradi se u skladu sa PPPN za Bjelasicu i Komove.

Aktuelno

• Izgradnja ski centra "Torine" će se vršiti u skladu sa PPPN za Bjelasicu i Komove.

Investicija
Prema PPPN za Bjelasicu i Komove planirano je uvezivanje ski centra “Torine” sa ski centrima “Cmiljača” i “Žarski” čijim objedinjavanjem će se obezbijediti dodatnih 60 kilometara staza. Na ski centru “Torine” planirana je i izgradnja baznog područija.

Bazno područje "Torine":
14 hotela klasičnog tipa. Bazno područje Cmiljača
Bazno područje Torine