O centru

Jelovica je mjesto na obroncima Bjelasice, udaljeno 17 kilometara od grada Berane. Buduće bazno područje nalazi se na nadmorskoj visini od 1.330 metara. Veoma blizu ovog planinskog mjesta nalazi se i grad Andrijevica. Iako se nalazi veoma blizu gradskih zona, Jelovica je planinsko mjesto sa predivnom prirodom, i predstavlja oazu za ljude željne opuštanja i odmora. Poznata je kao planinska turistička destinacija sa planinarskim katunima i manjim hotelima. Pored postojećih objekata Jelovica će biti poznata i po izgradnji petog ski centra. Ski centar “Jelovica” će se graditi u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju: pristupnog puta, platoa parkinga, bazne stanice, elektroenergetske i druge infrasturkturne mreže, dovoljnog broja ski staza kao i nabavke nužne opreme. Druga faza se odnosi na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje kao i akumulacionog jezera.

Aktuelno

• U toku je izgradnja regionalnog puta Kolašin - Lubnica - Berane gdje se u blizini ski centra “Kolašin 1600” i “Kolašin 1450” izvode radovi na izgradnji tunela dužine 2,8 kilometara kojim će se znatno poboljšati dostupnost i povezanost ski centara “Jelovica”, “Kolašin 1600”, “Kolašin 1450” kao i gradova Kolašin, Berane i Rožaje.

Investicija
Prema PPPN za Bjelasicu i Komove planirana je i izgradnja baznog područija uz izgradnju 7 ski liftova i 35 kilometara staza.

Bazno područje "Jelovica":
13 hotela klasičnog tipa i 1 hostel. Bazno područje Cmiljača
Bazno područje Jelovica