O centru

Planina Hajla se nalazi na krajnjem istoku Crne Gore, na samoj granici sa Kosovom. Najvisočiji vrh je Hajla 2.403 metara nadmorske visine što ovu planinu čini najvisočijom planinom crnogorskog dijela Prokletija. Ski centar Hajla je udaljen 8 kilometara od grada Rožaje. Ski centar će se graditi u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju: pristupnog puta, platoa parkinga, bazne stanice, elektroenergetske i druge infrasturkturne mreže, dovoljnog broja ski staza kao i nabavke nužne opreme. Druga faza se odnosi na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje i akumulacionog jezera. Cjelokupan projekat izgradnje je planirano da bude gotov tokom 2022. godine, a gradi se u skladu sa PPPN za Bjelasicu i Komove.

Aktuelno

• Izgradnja šestosjedne isklopive žičare – zaključen ugovor, urađen glavni projekat;
• Izgradnja bazne stanice koja obuhvata izgradnju: restorana, skijašnica, magacina, ekonomskih prostorija, ambulante, javnih toaleta i garaže – izrada idejnog rješenja u toku;
• Izgradnja pristupnog puta – 2/3 puta je završeno, nastavak izgradnje je u toku;
• Izgradnja primarne elektroenegertske mreže - priprema tenderske dokumentacije u toku.

Pregled Kapitalnog Budžeta i dužina trajanja investicije:
Prema PPPN za Bjelasicu i Komove planirana je i izgradnja baznog područija uz izgradnju 8 žičara i 24 kilometara staza. Procijenjena ukupna vrijednost izgradnje ski centra je 18.000.000 €. Period realizacije do i zaključno sa 2022. godinom.

Bazno područje "Hajla"
Bazno područje Hajla