O centru

Cmiljača je katun na planini Bjelasica koji je udaljen 14 kilometara od grada Bijelo Polje. Bazno područje budućeg ski centra nalazi se na nadmorskoj visini od 1.570 metara. Cmiljača je poznata po planinarskom domu koji je veoma posjećen od strane turista tokom ljetnje i zimske sezone. Na ovom predjelu u toku je izgradnja drugog u nizu planiranih ski centara koji nosi ime ovog mjesta. Ski centar će se graditi u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju: pristupnog puta, platoa parkinga, bazne stanice, elektroenergetske i druge infrasturkturne žičare, dovoljnog broja ski staza kao i nabavku nužne opreme. Druga faza se odnosi na izgradnju sistema za vještačko osnježavanje i akumulacionog jezera. Realizacija cjelokupnog projekta planirana je tokom 2022. godine, a gradi se u skladu sa PPPN za Bjelasicu i Komove.

Aktuelno

Izgradnja ski centra “Cmiljača” odnosi se na sljedeće:

• Izgradnja infrastrukturnog puta - izgradjeno je ¾ infrastrukturnog pristupnog puta, a ostatak radova je u toku;
• Izgradnja šestosjedne isklopive žičare otvorenog tipa – zaključen ugovor, izgradnja u toku;
• Izgradnja 3 kilometra skijaških staza – zaključen ugovor, izgradnja u toku;
• Izgradnja platoa parkinga – priprema tenderske dokumentacije u toku;
• Izgradnja bazne stanice koja obuhvata izgradnju: restorana, skijašnica, magacina, ekonomskih prostorija, ambulante, javnih toaleta i garaže – priprema tenderske dokumentacije u toku;
• Izradnja neophodne elektroenergetske mreže i druge infrastruktre mreže – zaključen ugovor, izgradnja u toku.

Pregled Kapitalnog Budžeta i dužina trajanja investicije:
Procijenjena ukupna vrijednost iznosi cca 23.000.000 €, a do sada je investirano 3.000.000 €. Period realizacije - do i zaključno sa 2022. godinom.

Prema PPPN za Bjelasicu i Komove planirano je uvezivanje ski centra “Cmiljača” sa ski centrom “Žarski” čijim objedinjavanjem će se obezbijediti dodatnih 35 kilometara staza. Na ski centru “Cmiljača” planirana je i izgradnja baznog područja. U toku 2020. godine planirano je stavljanje u funkciju ski centra “Cmiljača“, a period realizacije kompletnog projekta je do i zaključno sa 2022. godinom.

Bazno područje “Cmiljača”:
4 hotela klasičnog tipa i 22 bungalova. Bazno područje Cmiljača
Bazno područje Kolašin 1600