Datum Dokument Preuzmi file
22.09.2021.
Putni nalozi
za period od 20.09. do 30.09.2021.
22.09.2021.
Putni nalozi
za 17.09.2021.
22.09.2021.
Putni nalozi
za period od 13.09. do 21.09.2021.
19.02.2021.
Procedura
o uslovima izdavanja zamjenske ski karte
19.02.2021.
Zahtjev
za izdavanje zamjenske ski karte
25.12.2020.
Plan integriteta
D.O.O. „Skijališta Crne Gore“ Mojkovac
31.08.2020.
Putni nalozi
za period od 24.08. do 31.08.2020.
24.08.2020.
Putni nalozi
za period od 17.08. do 23.08.2020.
17.08.2020.
Putni nalozi
za period od 10.08. do 16.08.2020.
10.08.2020.
Putni nalozi
za period od 03.08. do 09.08.2020.
03.08.2020.
Putni nalozi
za period od 27.07. do 02.08.2020.
27.07.2020.
Putni nalozi
za period od 20.07. do 26.07.2020.
20.07.2020.
Putni nalozi
za period od 13.07. do 19.07.2020.
15.07.2020.
Putni nalozi
za period od 06.07. do 12.07.2020.
06.07.2020.
Putni nalozi
za period od 29.06. do 05.07.2020.
29.06.2020.
Putni nalozi
za period od 21.06. do 28.06.2020.
28.05.2020.
Izmjena plana javnih nabavki br.1
male vrijednosti za 2020. godine
24.02.2020.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Usluge-održavanje informacionog sistema Društva - Skijališta Crne Gore DOO Mojkovac
24.02.2020.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka robe-nove ili polovne skijaške opreme za potrebe Skijališta Crne Gore DOO
21.02.2020.
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti
Nabavka i distribucija hrane za restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600
21.02.2020.
Obavještenje o ishodu postupka male vrijednosti
Nabavka i distribucija pića za lokale i restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600
21.02.2020.
Pojašnjene Broj 1: Tenederske dokumentacije broj 133/20
Po Zahtjevu za dostavljenje ponuda za nabavke male vrijednosti, objavljenog dana 18.02.2020 godine
19.02.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Usluge održavanja informacionog sistema Društva - Skijališta Crne Gore DOO Mojkovac
18.02.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Kupovina nove ili polovne skijaške opreme
17.02.2020.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka usluga redovnog godišnjeg osiguranja, osiguranja imovine, osiguranja od nezgode, kasko osiguranja i osiguranja opšte odgovornosti za potrebe - Skijališta Crne Gore DOO
12.02.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija hrane za restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600
12.02.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija pića za lokale i restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600
11.02.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka usluga redovnog godišnjeg osiguranja, osiguranja imovine, osiguranja od nezgode, kasko osiguranja i osiguranja opšte odgovornosti za potrebe - Skijališta Crne Gore DOO
10.02.2020.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Kupovina nove ili polovne skijaške opreme.
04.02.2020.
Plan javnih nabavki
Male vrijednosti za 2020. godine
24.12.2019.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Usluge zakupa nove ili polovne skijaške opreme za rentiranje.
20.12.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Usluge zakupa nove ili polovne skijaške opreme za rentiranje.
30.07.2019.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka robe i izvođenje radova na adaptaciji poslovnih prostorija za potrebe Skijališta Crne Gore.
27.06.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka robe i izvođenje radova na adaptaciji poslovnih prostorija za potrebe Skijališta Crne Gore.
20.03.2019.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija hrane za restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
20.03.2019.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija pića za lokale i restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
12.03.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija hrane za restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
12.03.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija pića za lokale i restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
12.03.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka razne robe - za otvaranje Skijališta Crne Gore, Kolašin 1600.
12.03.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka razne robe - za otvaranje Skijališta Crne Gore, Kolašin 1600.
13.02.2019.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka usluga redovnog godišnjeg osiguranja, osiguranja imovine, osiguranja od nezgode, kasko osiguranja i osiguranja opšte odgovornosti za potrebe - Skijališta Crne Gore DOO
28.12.2018.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija pića za lokale i restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
26.12.2018.
Statut društva
sa ograničenom odgovornošću Skijališta Crne Gore
24.12.2018.
Javni poziv
za javno nadmetanje za davanje u zakup poslovnog prostora u skijašnice na ski centru Kolašin 1600
21.12.2018.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka opreme i izvođenje radova za parking na području opštine Kolašin, Skijalište Kolašin 1600.
21.12.2018.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka opreme - sitnog inventara za opremanje šanka restorana na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
21.12.2018.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Nabavka sitnog inventara za opremanje kuhinje restorana na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
21.12.2018.
Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti
Navbavka i ugradnja kasa i printera sa pratećom opremom za potrebe Skijališta Crne Gore, na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
19.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka i distribucija pića za lokale i restoran na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
19.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka goriva za službena vozila i radne mašine Skijališta Crne Gore D.O.O Mojkovac, na poručju opštine Mojkovac i Kolašin.
19.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka goriva za službena vozila i radne mašine Skijališta Crne Gore D.O.O Mojkovac, na poručju opštine Mojkovac i Kolašin.
17.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka opreme - sitnog inventara za opremanje šanka restorana na prodručju opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
17.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka opreme - sitnog inventara za opremanje šanka restorana na prodručju opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
17.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka opreme i izvođenje radova za parking na području opštine Kolašin, Skijalište Kolašin 1600.
17.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Nabavka sitnog inventara za opremanje kuhinje restorana na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
17.12.2018.
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti
Navbavka i ugradnja kasa i printera sa pratećom opremom za potrebe Skijališta Crne Gore, na području opštine Kolašin, Ski centar Kolašin 1600.
28.03.2018.
Odluka o osnivanju društva
sa ograničenom odgovornošću Skijališta Crne Gore