Đuro Milošević

VD Izvršni direktor

  • info@skijalista.me

Neda Bokan

Pomoćnik izvršnog direktora – rukovodilac sektora komercijalnih poslova

  • +382 (0)67 427 865
  • neda.bokan@skijalista.me

Rosa Medojević

Pomoćnik izvršnog direktora – rukovodilac sektora finansija

  • +382 (0)67 097 600
  • rosa.medojevic@skijalista.me

Danilo Novaković

Pomoćnik izvršnog direktora – rukovodilac sektora pravnih poslova

  • +382 (0)69 699 410
  • danilo.novakovic@skijalista.me

Predrag Milanović

Pomoćnik izvršnog direktora - rukovodilac sektora tehničkih poslova i razvoja

  • +382 (0)67 977 970
  • predrag.milanovic@skijalista.me